Tận hưởng những tính năng giúp website của bạn nhanh và mạnh mẽ hơn.

Mỗi gói dịch vụ bảo trì website đều bao gồm:

 • Tối ưu ảnh không giới hạn
 • Gửi email hệ thống qua Amazon SES
 • Sao lưu dữ liệu web sang bên thứ ba như Google Drive, OneDrive

Gói Cá nhân – Cơ bản

Phù hợp website ca nhân nhỏ và không nhiều lượt truy cập.

 • 2 giờ hỗ trợ mỗi tháng, 3 lần chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (cùng hosting)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website

Gói Cá nhân – Phổ thông

Phù hợp website cá nhân nhỏ và lưu lượng truy cập trung bình.

 • 3 giờ hỗ trợ mỗi tháng, 4 lần chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (cùng hosting)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website
 • Cấu hình Captcha chặn spam

Gói Cá nhân – Cao cấp

Phù hợp website cá nhân dạng blog, landing, có lưu lượng truy cập trung bình.

 • 4 giờ hỗ trợ mỗi tháng, 5 lần chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (trên hệ thống cloud độc lập)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website
 • Cấu hình Captcha chặn spam
 • Tối ưu Cơ sở dữ liệu hàng tuần
 • Thay đổi đường dẫn truy cập wp-admin
 • Cấu hình cache tăng tốc website
 • Cấu hình chứng chỉ bảo mật miễn phí (Let’s Encrypt; AutoSSL; CloudFlare)

Gói Công ty – CTY-1

Phù hợp website công ty, website có chức năng bán hàng, đăng ký thành viên,…

 • 8 giờ hỗ trợ mỗi tháng, không giới hạn chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (trên hệ thống cloud độc lập)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website
 • Cấu hình Captcha chặn spam
 • Tối ưu Cơ sở dữ liệu hàng tuần
 • Thay đổi đường dẫn truy cập wp-admin
 • Cấu hình cache tăng tốc website
 • Cấu hình chứng chỉ bảo mật miễn phí (Let’s Encrypt; AutoSSL; CloudFlare)
 • Hỗ trợ triển khai onpage SEO theo yêu cầu (theo số giờ tương ứng của gói)
 • Hỗ trợ cài đặt các công cụ theo dõi marketing
 • Hỗ trợ cấu hình form thu nhận lead
 • Hỗ trợ khắc phục lỗi giao diện không thân thiện trên mobile

Gói Công ty – CTY-2

Phù hợp website công ty, website có chức năng bán hàng, đăng ký thành viên với lưu lượng truy cập cao và nhiều sản phẩm.

 • 8 giờ hỗ trợ mỗi tháng, không giới hạn chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (trên hệ thống cloud độc lập)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website
 • Cấu hình Captcha chặn spam
 • Tối ưu Cơ sở dữ liệu hàng tuần
 • Thay đổi đường dẫn truy cập wp-admin
 • Cấu hình cache tăng tốc website
 • Cấu hình chứng chỉ bảo mật miễn phí (Let’s Encrypt; AutoSSL; CloudFlare)
 • Hỗ trợ triển khai onpage SEO theo yêu cầu (theo số giờ tương ứng của gói)
 • Hỗ trợ cài đặt các công cụ theo dõi marketing
 • Hỗ trợ cấu hình form thu nhận lead
 • Hỗ trợ khắc phục lỗi giao diện không thân thiện trên mobile và PC
 • Theo dõi email log và khắc phục sự cố gián đoạn gửi email

Gói Công ty – CTY-2

Phù hợp website công ty, website có chức năng bán hàng, đăng ký thành viên với lưu lượng truy cập cao và nhiều sản phẩm.

 • 10 giờ hỗ trợ mỗi tháng, không giới hạn chuyển hosting/VPS trong 1 năm dịch vụ.
 • Cập nhật định kỳ hàng tuần plugin, theme và core WordPress
 • Backup hàng tuần website (trên hệ thống cloud độc lập)
 • Cài đặt Amazon SES gửi mail từ tên miền của web
 • Cấu hình nén ảnh trên web tăng tốc độ tải trang
 • Cấu hình firewall hạn chế tấn công cho website
 • Cấu hình Captcha chặn spam
 • Tối ưu Cơ sở dữ liệu hàng tuần
 • Thay đổi đường dẫn truy cập wp-admin
 • Cấu hình cache tăng tốc website
 • Cấu hình chứng chỉ bảo mật miễn phí (Let’s Encrypt; AutoSSL; CloudFlare)
 • Hỗ trợ triển khai onpage SEO theo yêu cầu (theo số giờ tương ứng của gói)
 • Hỗ trợ cài đặt các công cụ theo dõi marketing
 • Hỗ trợ cấu hình form thu nhận lead
 • Hỗ trợ khắc phục lỗi giao diện không thân thiện trên mobile và PC
 • Theo dõi email log và khắc phục sự cố gián đoạn gửi email
 • Cấu hình Schema theo yêu cầu
 • Khắc phục các lõi 4xx, 5xx trên Search Console
 • Chặn các đường dẫn noindex, đặt thuộc tính Canonical URL cho trang con theo yêu cầu