Các trường hợp không hoàn tiền

  • Khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng
  • Khách hàng vi phạm hợp đồng đã ký
  • Không hoàn tiền với các dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm (bao gồm cả bản quyền plugin, giao diện hoặc các phần mềm tương đương), các dịch vụ thực hiện một lần hoặc các dịch vụ gia hạn theo thời gian định kỳ.

Các trường hợp áp dụng chính sách hoàn tiền

  • Khách hàng đã thanh toán nhưng Công ty không thực hiện bàn giao dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng;

Cách thức hoàn tiền

Để được hoàn tiền, bạn vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email tới Công ty (được niêm yết trên website).

Trong vòng từ 1 – 3 ngày làm việc, Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo quy trình hoàn tiền, bao gồm xác định lỗi các bên liên quan. Nếu lỗi này do Công ty, khách hàng sẽ được hoàn tiền dựa theo điều kiện hoàn tiền. Quý khách vui lòng liên hệ tới bộ phận kinh doanh ([email protected]) để được hướng dẫn chi tiết hơn.