Bảo trì website là gì?

Có nên sử dụng định dạng ảnh WebP trên website?