Sử dụng SEOPress bản PRO để cải thiện chất lượng SEO bài viết

SEOPress là plugin mới mẻ nhưng đầy tính năng mạnh mẽ có thể thay thế hoàn toàn cho plugin Yoast SEO hoặc Rank Math mà không làm ảnh hưởng tới thứ hạng các từ khóa của website của bạn.

Tính năng của plugin SEOPress

  • Dễ dàng cài đặt
  • Kiểm soát các tiêu đề và mô tả meta dễ dàng
  • Tạo sơ đồ trang web XML
  • Tạo sơ đồ trang web HTML
  • Công cụ phân tích nội dung được tích hợp
  • Công cụ Google Analytics
  • Tạo Schema cho website
  • Theo dõi liên kết 404
  • Tạo chuyển hướng 301
Đánh giá post

Bài viết liên quan