Phiên bản WordPress 6.2

Phiên bản WordPress 6.2 ra mắt ngày 28.03.2023. Đây là phiên bản quan trọng thứ 2 của dự án CMS mã nguồn mở WordPress trong năm 2023.

Các thay đổi được nhắc đến bao gồm, chủ yếu để hoàn tất phần Chỉnh sửa Block hoàn thiện hơn.

 • Trình soạn thảo toàn bộ website bản chính thức
 • Tìm và chọn Template để sửa
 • Thêm code CSS trong giao diện hoặc từng Block
 • Chỉnh sửa menu trong trình soạn thảo toàn bộ website
 • Làm nổi bật khối đang chỉnh sửa
 • Xem các kiểu mẫu của một khối qua Style Book
 • Sao chép và paste style của block
 • Cho phép chuyển Widget cũ sang Khối block
 • Chia tách cấu hình block và style block thành hai tab riêng
 • Thêm chế độ Soạn thảo tập trung
 • Tối ưu Pattern bằng phân loại danh mục

Các thay đổi khác

Thêm liên kết tải file media trong Thư viện

Tích hợp kho thư viện ảnh cộng đồng miễn phí Openverse

Thay icon mục Cấu hình trong soạn thảo

Các thay đổi quan trọng dành cho Lập trình viên

Cho phép khi nâng cấp/cài đặt gói plugin/giao diện, mọi thứ tiến hành nhanh hơn. Xem thêm

Giới thiệu function mới switch_to_user_locale(). Xem thêm

Tạo phiên bản nháp chỉ khi nội dung có thay đổi. Xem thêm

Thêm thẻ tag cho các phiên bản style khác nhau. Xem thêm

Thêm lọc đầu vào dữ liệu cho wpdb::prepare(). Xem thêm

QUAN TRỌNG. Loại bỏ function get_page_by_title(). Xem thêm

Bật caching cho function wp_get_global_settings(). Xem thêm

Check xem có thể dùng mysql_connect() hay mysqli_connect(). Xem thêm

Cập nhật các thư viện hỗ trợ lên bản mới nhất, bao gồm:

 • jQuery
 • jQuery Migrate
 • PHPMailer
 • element-closest
 • regenerator runtime
 • polyfill-library
 • Requests 2.0

Tối ưu function wp_kses_bad_protocol() để mang lại kết quả function esc_url() nhanh hơn. Xem thêm

Cho phép tắt decoding set true trong $atts của function wp_get_attachment_image(). Xem thêm

Hỗ trợ route regex cho tên template tiếng không phải Latin trong REST API. Xem thêm

Thêm action hook cho function wp_set_password(). Xem thêm

Bạn có thể xem bản đầy đủ bằng tiếng Anh về những thay đổi trong WordPress 6.2 tại đây.

Đánh giá post

Bài viết liên quan