Bootcamp Web Developer Code Tốt

Nâng cao năng lực lập trình cho Fresher Developer

Chương trình Bootcamp là khoá trải nghiệm kéo dài 4 tuần dành cho các bạn là sinh viên mới ra trường, người chuyển ngành nghề sang lĩnh vực lập trình website. Hãy cùng Code Tốt và các chuyên giá nâng cao năng lực lập trình cho Fresher Developer

Xem thêm một vài bài viết đang được quan tâm nhất hiện nay tại đây nhé:

Khung chương trình Bootcamp dự kiến

Làm quen với công cụ lập trình

 • Cài đặt các VS Code Extensions phù hợp môi trường development
 • Cài đặt web server cho CMS WordPress
 • Cài đặt môi trường có Git source, đẩy lên GitHub
 • Sử dụng Git nâng cao khi làm việc nhóm

Cải thiện năng lực chuyên môn lập trình web

 • Quy tắc ngôn ngữ đặt tên theo bố cục giao diện HTML5
 • Quy tắc đặt biến trong PHP, Javascript sao cho dễ hiểu và dễ dàng bảo trì website
 • Quy tắc đặt tên commit, nhánh theo tiêu chuẩn lập trình quốc tế

Gia tăng kinh nghiệm Frontend qua Bootcamp

 • Viết CSS theo postCSS, SaSS và sử dụng compile tool từ Webpack 5
 • Xây dựng modular JS cơ bản để tái sử dụng tối đa theo tiêu chuẩn ECMA5+, ECMA6+
 • Hiểu sâu hơn về responsive web design, concept mobile web application và trải nghiệm cơ bản

Nâng cao khả năng sử dụng React

 • Thành thạo React useEffect, useState trong nhiều tình huống.
 • Sử dụng MUI components trong thực tế và xử lý kịch bản cụ thể.
 • Dữ liệu bất đồng bộ và cấu trúc phụ thuộc.
 • Fetch và xử lý data, authorization trên REST API.

Nếu bạn chưa thành thạo những khung chương trình Bootcamp trên thì có thể sử dụng dịch vụ bảo trì website để cải thiện website của bạn trong thời gian ngắn.

Hiểu và sử dụng WordPress – CMS chiếm 42% mã nguồn website toàn cầu

 • Custom code PHP xây dựng shortcode
 • WP_Query performance và best practice
 • PHP cơ bản cho đọc, hiển thị, escape và debug code
 • Sử dụng hook filter, action đúng nơi đúng chỗ

Khoá học không phải là nơi bạn học, mà là nơi Code Tốt gây dựng môi trường trải nghiệm thực tế cho mỗi thành viên, tham gia các dự án thực tế và trở thành một phần quan trọng trong đội ngũ Code Tốt nếu bạn vượt qua bài kiểm tra định kỳ vào tuần 2 và tuần 4. Hãy tham khảo thử đội ngũ tư vấn của dịch vụ chăm sóc và bảo trì website để nâng cao năng lực lập trình cho Fresher Developer nhé.

Đăng ký tham gia Bootcamp hoàn toàn miễn phí

Accepted file types: pdf, Max. file size: 10 MB.
Chúng tôi sẽ quyết định việc bạn tham gia nhom Bootcamp này sau khi xem CV của bạn. Định dạng tải lên: PDF.