Tiêu chí chọn lựa dịch vụ bảo trì web

Chi phí bảo trì website chỉ từ 150,000đ có hợp lý không?