Hướng dẫn tích hợp form Gravity Forms lên Google Sheets

Code Tốt cài đặt Gravity Forms – một plugin tạo form tốt nhất hiện nay được nhiều công ty thiết kế web chuyên nghiệp cung cấp tới khách hàng. Hướng dẫn sau giúp bạn có thể chuyển thông tin form đã nhập của người dùng lên Google Sheets để thuận tiện cho việc theo dõi và liên hệ lại.

Bước 1: Cài plugin để đấu nối với Google Sheets

Bạn vào phần cài đặt plugin và cài plugin “Connector for Gravity Forms and Google Sheets“. Sau đó kích hoạt plugin lên.

Connector for Gravity Forms and Google Sheets

Plugin này cho phép tạo 2 kết nối từ form lên Google Sheets ở bản miễn phí.

Bước 2: Cấp quyền truy cập Google Cloud và lấy key OAuth cần thiết

Bước này bạn sẽ cần một tài khoản Google Cloud để đăng nhập vào và cho phép bật (Enable) dịch vụ Google Sheets API và Google Drive API.

Bật Google Sheets API trong Google Cloud

Tiếp theo, bạn cần xác thực Domain verification tức là cấp quyền truy cập vào API cho tên miền liên quan. Vào bằng menu APIs & Services như trong hình.

Xác thực tên miền trong Google Cloud

Tiếp theo, bạn cần tiếp tục bước lấy key, ở đây là Client ID và Client Secret, một hình thức xác minh giúp ứng dụng trên website có thể được nhận diện và sử dụng Google APIs. Cách làm như sau, bạn truy cập menu APIs & Services | Credentials và tạo mới:

Tạo Google Cloud OAuth mới

Tiếp theo, bạn nhập thông tin:

  • Type: Web Application
  • Name: nhập tên miền của website
  • Nhập Authorized redirect URIs (tìm link này ở settings của plugin sẽ có)

Đăng ký OAuth account trong Google Cloud

Bạn sẽ thấy thông báo đã tạo thành công với popup và các key của Client IDClient Secret.

Bước 3: Cấu hình và xác minh OAuth trên website

Bạn vào menu này, tạo mới tài khoản hoặc sửa tài khoản.

Tạo tài khoản kết nối mới Google Sheets trên website

Tiếp theo, sau khi nhập Client ID và Client Secret, bạn sẽ thấy nút “Login with Google Sheets” như trong hình:

Nút kết nối vào Google Sheets

Khi bạn ấn vào nút, bạn sẽ được chuyển sang màn hình login Google. Chọn đúng tài khoản Google mà bạn đã lấy key và ấn xác nhận. Có thể sẽ nhìn thấy màn hình thông báo “chưa xác minh”, bạn ấn vào nút Nâng cao và chọn tiếp tục để hoàn thành.

Bước 4: Cấu hình đồng bộ dữ liệu từ form lên Google Sheets

Bây giờ, bạn cần cấu hình để field nào nhận với cột nào trên Google Sheets.

Đầu tiên, bạn cần tạo 1 Google Sheet mới. Cách tốt nhất là vào Google Forms để tạo 1 form mới, và bật tùy chọn cho phép lưu các kết quả vào Google Sheets.

Chỉ định Google Sheets tiếp nhận câu trả lời trong form
Chỉ định Google Sheets tiếp nhận câu trả lời trong form

Sau đó, bạn tiếp tục edit từng Form và chọn mục Google Sheets:

Cấu hình từng Form mục Google Sheets

Bạn tạo 1 setting mới, chọn đúng tài khoản và sẽ thấy các field đồng bộ hiện ra:

Cấu hình field đồng bộ giữa Gravity Forms và Google Sheets
Cấu hình từng Form mục Google Sheets

Nếu field bạn tạo không hiện ra, hãy thử ấn vào nút Refresh Objects để lấy cột mới trong Google Sheets nhé.

Trong trường hợp bạn đang dùng Gravity Forms và muốn đẩy dữ liệu lên Google Sheets nhưng chưa thành công, hãy liên hệ để Code Tốt có thể giúp bạn với một chút chi phí cài đặt nhỏ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan