Câu chuyện khách hàng

AZPET

Là hệ thống trại nhân giống chó mèo cảnh quy mô hàng đầu Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động, AZPET sở hữu hệ thống 35 trại sinh sản – Trao gửi hơn 10,000 bé chó mèo tới các khách hàng tại Việt Nam & 12 quốc gia trên thế giới…