Câu chuyện khách hàng

Vlady

Vlady là trung tâm đào tạo kiến thức, kỹ năng tình dục học cho phụ nữ theo tiêu chuẩn Khoa Học – Văn Minh, trực thuộc Trung tâm UNESCO Hạnh Phúc Phụ Nữ Việt, thuộc liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.