Câu chuyện khách hàng

VALA Kick Fitness

Website lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và luyện tập thể chất.

Với VALA Kick-fitness, đây là dự án thiết kế website cho lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Kết hợp yếu tố hiện đại và dễ đọc, VALA Kick-Fitness hướng tới đối tượng là khách hàng trong độ tuổi từ 25-40 tuổi có nhu cầu luyện tập thể thao thông qua Kick boxing.