Hướng dẫn khắc phục lỗi “Một tác vụ khác đang được tiến hành”

Khi nâng cấp website WordPress lên phiên bản mới, bạn có thể gặp thông báo “Một tác vụ khác đang được tiến hành” (Another update is currently in progress”).

Đây là thông báo của WordPress nhằm đảm bảo việc cập nhật phiên bản mới, bao gồm cả cơ sở dữ liệu, sẽ không bị tiến hành trùng lặp dễ dẫn đến hỏng database (crash).

Khắc phục lỗi “Một tác vụ khác đang được tiến hành”?

Thông báo trên thực chất là 1 key được thêm vào cơ sở dữ liệu, sẽ tồn tại trong vòng 15 phút. Bạn có thể chờ tới khi hết thông báo và nâng cấp lại.

Cách khác nếu bạn có thể truy cập vào database (qua phpMyAdmin) và tìm table wp_options, tìm option_name “core_updater.lock” và xóa đi.

Trong trường hợp bạn là khách hàng mua dịch vụ bảo trì của Code Tốt, liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Đánh giá post

Bài viết liên quan