Bản cập nhật bảo mật WordPress 5.7.2

Vào ngày 13/05/2021, team phát triển WordPress đã phát hành bản vá bảo mật cho lỗi nghiêm trọng với PHPMailer, phần chức năng quan trọng và mặc định được WordPress sử dụng để gửi các email.

Mã lỗi được ghi nhận là CVE-2020-36326 và ảnh hưởng tới nhiều phiên bản PHPMailer khác nhau. Nó cũng tương tự một bản vá lỗi mã CVE-2018-19296 được phát hành cho chức năng này trước đây.

 

Bài viết liên quan