Bảo mật website WordPress

Cập nhật phiên bản bảo mật WooCommerce 5.5.1

Nhóm phát triển WooCommerce thuộc công ty Automattic vừa phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp 5.5.1 dành cho mọi website đang sử dụng. WooCommerce là plugin bán hàng đang được hàng triệu website trên thế giới sử dụng.

Lỗi bảo mật này được một thành viên từ chương trình HackerOne phát hiện và đã làm việc với team WooCommerce để phát hành. Lỗi này có thể ảnh hưởng tới bảo mật tương đối cao và cần các chủ website, các công ty cung cấp dịch vụ bảo trì website khẩn cấp vá sớm nhất.

Nếu đang có dịch vụ bảo trì website với KWeb, chúng tôi sẽ thực hiện bản vá cập nhật ngay trong vòng 12 giờ kể từ khi bài viết này xuất hiện cho mọi khách hàng

Thông báo này được WooCommerce đăng tải chính thức tại đây.

Bài viết liên quan