Bản cập nhật bảo mật WordPress 5.8.2

Vào ngày 10/11/2021, team WordPress phát hành bản cập nhật bảo mật WordPress 5.8.2.

Thông tin chi tiết về bản cập nhật này.

Nếu đang có dịch vụ bảo trì website với Code Tốt, chúng tôi sẽ thực hiện bản vá cập nhật ngay trong vòng 12 giờ kể từ khi bài viết này xuất hiện cho mọi khách hàng.

Để khắc phục các lỗi trong phiên bản WordPress 5.8.2 thì bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ chăm sóc và bảo trì website của Code Tốt ngay bây giờ với phí bảo trì website vô cùng ưu đãi.

Xem thêm các bản câp nhật khác hay tại Code Tốt:

Đánh giá post

Bài viết liên quan