WordPress

Bản cập nhật bảo mật WordPress 5.8.2

Vào ngày 10/11/2021, team WordPress phát hành bản cập nhật bảo mật WordPress 5.8.2.

Các khách hàng đang sử dụng gói Dịch vụ bảo trì website của Code Tốt sẽ nhận được bản cập nhật này trong vòng 3 ngày.

Thông tin chi tiết về bản cập nhật này.

Bài viết liên quan