GTMetrix Series: Tổng quan về chỉ số hiệu suất website

Bài viết nằm trong GTMetrix Series.

Thực tế, nhiều khách hàng tại Code Tốt cũng cân nhắc tới các thông tin hữu ích cung cấp bởi GTMetrix Series và lấy làm căn cứ để cải thiện website của mình. Nó như sự kết hợp giữa Google PageSpeed Insights và YSlow để đưa ra số điểm và các gợi ý.

Khi bạn kiểm tra một đường dẫn website với GTMetrix, hệ thống sẽ khởi tạo báo cáo hiệu suất bao gồm:

  • GTMetrix Grade
  • Web Vitals

GTMetrix Grade được tính toán từ hai dữ liệu: Hiệu suất (Performance) và Cấu trúc (Structure).

  • GTMetrix Performance là số điểm hiệu suất từ công cụ kiểm tra web Lighthouse.
  • GTMetrix Structure là chỉ số của riêng GTMetrix giúp đo lường hiệu suất trung bình của trang.

Vào năm 2020, Google giới thiệu các chỉ số về hiệu suất của web và trải nghiệm người dùng mới với tên gọi Web Vitals. GTMetrix sử dụng các chỉ số bao gồm:

  • Largest Contentful Paint (LCP)
  • Total Blocking Time (TBT)
  • Cumulative Layout Shift (CLS)

Xem thêm:

Largest Contentful Paint là gì?

Bạn có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc và bảo trì website với quy trình bảo trì website tối ưu để được tư vấn và biết thêm thông tin chi tiết về các hiệu suất website nhé.

Đánh giá post

Bài viết liên quan